Projekt světelských gymnazistů Izrael a Zmizelí sousedé


Světelští gymnazisté, členové Programu pro mládež EDIE, začali v dubnu 2008 pod vedením Mgr. M. Šimka chystat nový projekt. Jeho název, který vystihuje veškeré projektové aktivity je poněkud delší - Projekt Izrael - osudy židovských rodin Světelska a Českobudějovicka za II. světové války, spolupráce s Památníkem obětem holocaustu v Jeruzalémě, expediční cesta účastníků Programu pro mládež EDIE do Izraele.


Proč osudy židovských rodin Světelska a Českobudějovicka? Jedná se o společnou realizaci projektu účastnickými skupinami - ASK ČR při Gymnáziu J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích, a Outdoorovým klubem provozovaným v rámci Programu EDIE a ASK ČR při Akademii- Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. Projekt Zmizelí sousedé běží v České republice již delší dobu. Jeho cílem je pátrat po osudech židovských spoluobčanů v době druhé světové války. Cílem naší skupiny je zmapovat osudy několika židovských spoluobčanů ze Světlé nad Sázavou a okolí v době II. světové války. Vycházíme ze zachovalých písemných pramenů, rozhovorů s dosud žijícími pamětníky a studia archivních materiálů. Získané informace hodláme zpracovat do informační brožury s textovou a obrazovou částí plus informačních panelů. Výsledky naší práce budou poskytnuty:


1) Vlastivědnému spolku Světelsko.
2) Místnímu vlastivědnému Muzeu Světelska pro rozšíření expozice.
3) Památníku obětem holocaustu v Jeruzalémě
    (samozřejmě v anglické mutaci).


Zájem o výsledky naší práce projevilo i muzeum v Havlíčkově Brodě. Samozřejmostí bude i prezentace výsledků výzkumu studentů na stránkách regionálních denníků a také reportáž pro náš Světelský zpravodaj. V čem bude tento projekt přínosný? Proč se vůbec do takové práce pouštíme?


1) Umožní studentům prohloubit znalosti o problematice holocaustu
    a historii svého města a jeho okolí.
2) Studenti prakticky prokáží své dovednosti při studiu historických
    pramenů a analýze získaných dat.
3) Pomohou objasnit některé stránky z historie Světelska.
4) Vyzkouší zahraniční spolupráci se zajímavou zemí a institucí.
5) Cesta do Izraele jim umožní lepší pochopení problematiky
    Blízkého východu a historie této oblasti.
6) Jedním z cílů je i splnění expediční části Programu EDIE.
7) Projekt bude prezentovat dovednosti a schopnosti světelských
    studentů ve světě.


V dubnu 2008 byla sestavena pracovní skupina pěti studentů a začali jsme ujasňovat záměr a způsob práce. Během letních měsíců jsme provedli pátrání ve Státním okresním archivu Havlíčkův Brod, vyzpovídali svědky a pamětníky. Během podzimních měsíců jsme získané materiály textově a graficky zpracovávali do finální podoby a část z nich překládali také do angličtiny. V listopadu 2008 jsme podstatnou část výsledků naší práce dovezli do památníku obětí holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. V prosinci 2008 a lednu 2009 jsme připravili prezentaci výsledků projektu na tomto webu.